Ik wil mijn gevel isoleren en beschermen met VMZINC. Hoeveel zal dit mij kosten?

De prijs is afhankelijk van talrijke factoren, zoals het gevelsysteem VMZINC dat u kiest, het type en de dikte van de isolatie, de oppervlakte van de gevel, de toegankelijkheid van de te behandelen gevel, het feit of het om nieuwbouw of renovatie gaat, ... Wij geven aanbevolen prijzen per m² aan, geleverd en geplaatst.

Maar het blijft belangrijk om u te informeren bij een VMZINC installateur. Deze zal u daarenboven met plezier inlichtingen geven over eventuele premies waarvan uw project kan genieten.

Moet ik VMZINC onderhouden?

Neen, indien organisch vuil zich op het zink opstapelt, moet dit verwijdert te worden met een zuivere en zachte doek, tenzij men veronderstelt dat het er geleidelijk zal afregenen. Indien dat niet volstaat, moet het behandelde oppervlak met helder water worden gespoeld. Hard wrijven of het gebruik van hogedruk-waterstralen om het vuil te verwijderen is afgeraden.

Gelamineerd zink van het PIGMENTO gamma kan dit onderhoud nodig hebben wanneer het geplaatst wordt in een vervuilende omgeving (onder of in de buurt van bomen).

Hoe vet- en olievlekken verwijderen?

In het geval van vet- of olievlekken, raden wij aan om voorzichtig aceton op de vlekken aan te brengen zodat deze verdwijnen. Aceton is een vluchtig product.

Gelieve de volgende voorwaarden na te leven:


• Het zink moet perfect droog zijn
• Het is afgeraden aceton te gebruiken bij hoge temperaturen
• Reinig het hele oppervlak met een zuivere katoenen doek
• Let erop dat u geen krassen maakt op het zink
• Doe op voorhand een test

Hoe eventuele krassen in het zink behandelen?

Zink heeft als eigenschap dat het een patina aanmaakt en als gevolg daarvan zijn natuurlijke bescherming regenereert.

Een kleine kras, in het begin erg zichtbaar, zal progressief verdwijnen. Indien de kras echter bijzonder diep of breed is, dan is het beter het paneel te vervangen.

Voor kleine krassen is het aangeraden om geduld te hebben en het zink de kans te geven zich te herstellen.

Moet, door de jaren heen, zink worden beschermd of behandeld?

Neen, zink heeft geen bijzondere bescherming nodig omdat het zichzelf beschermd door een patina te vormen wanneer het in aanraking komt met zuurstof en kooldioxide in de lucht.

Neen, geprepatineerd zink werd ontwikkeld en verkocht voor esthetische doeleinden, niet om een betere weerstand te bieden tegen corrosie.

Wat is de levensduur van zink?

In Parijs, de stad van de zinken daken, zijn daken geregistreerd die een levensduur van meer dan 100 jaar kunnen voorleggen.

De klimatologische omstandigheden en de kwaliteit van de lucht zijn bepalend voor de levensduur van zink.

Afhankelijk van deze externe invloeden wordt algemeen aangenomen dat de levensduur van een zinken kan variëren van 60 tot meer dan 100 jaar.

Wat maakt zink duurzaam?

Zink is duurzaam omdat het, wanneer het in aanwezigheid van water in contact komt met zuurstof en kooldioxide in de lucht, een compact patina vormt, dat zich aan het zink hecht en het beschermt tegen eventuele atmosferische corrosie.

Wat is het patina?

Het patina is de laag bestaande uit zinkhydroxicarbonaat die zich vormt op het oppervlak van het zink wanneer het, in aanwezigheid van water, wordt blootgesteld aan de zuurstof (O2) en de kooldioxide (CO2) in de lucht.

Het patina is dus een dun en zeer compact beschermlaag die het zink beschermt tegen atmosferische corrosie.

Kan zink roesten?

Door slechte ventilatie of verluchting bepaalde atmosferische omstandigheden kan zink roesten. Witroest is het resultaat van een onevenwicht tussen de snelheid van oxidatie van het zink en de vorming van het patina.

Het is van een onderhuids corrosieproces dat zich voordoet wanneer water condenseert op slecht verluchte zinkoppervlakken.

Door een adequate verluchting te voorzien tussen het gewalste zink en de structuur eronder kan witroest worden vermeden.

Is het noodzakelijk om zink steeds te verluchten?

Ja, indien het klassieke zink betreft, die niet beschermd is aan de onderzijde.
Neen, indien u voor ZINC PLUS kiest, die aan de onderkant bedekt met een beschermlaag van organische samenstelling. ZINC PLUS kan dus gebruikt worden op niet verluchte ondergronden. Bijvoorbeeld bij toepassing op warme daken of op structuren in niet-compatibele materialen.

Is zink schadelijk voor de gezondheid?

Neen, zink is niet schadelijk voor de menselijke gezondheid of voor andere levende organismen. Zink is op zich ook niet giftig aangezien het in kleine hoeveelheden nodig is, zelfs levensnoodzakelijk, voor alle levende organismen, mens, dier en plant.

Zink is noodzakelijk voor de gezondheid, bijvoorbeeld voor de regeneratie en de bescherming van de huid. Het speelt eveneens een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de hersenen, de ontwikkeling van de foetus, op vlak van de immuniteit, bij de smaak en de geur...

Is zink compatibel met alle materialen?

De enige materialen waarmee zink niet compatibel is bij rechtstreeks contact zijn:


• Metalen zoals koper, messing, staal, gietijzer en chroom;
• Hout met een zure pH, bijvoorbeeld kastanje, eik, lariks, Douglas spar en rode ceder;
• Cement en pleisterwerk;
• Bitumen.

 

Indien de nodige voorzorgen worden genomen om rechtstreeks contact of contaminatie te vermijden met bovenvermelde materialen, kan zink evenwel probleemloos naast deze worden toegepast.
Uw architect en uw VMZINC at WORK installateur beschikken over deze informatie en kunnen u verder informeren.

Is zink milieubelastend?

Zink is een element dat van nature aanwezig is in het milieu. Het is ook een "essentieel" element, onmisbaar voor alle leven.

In het algemeen is zink een natuurlijk product, de hoeveelheid zink in het milieu, met inbegrip van het zink dat door de mens wordt geproduceerd, vormt geen gevaar voor de ecosystemen omdat het binnen een concentratiebereik valt dat optimaal is ter ondersteuning van het leven.

Op lokaal vlak kunnen er plaatsen zijn waar er meer zink aanwezig is als gevolg van historische besmetting.

Wat zijn de natuurlijke zinkvoorraden?

Rekening houdend met de geïdentificeerde hoeveelheden zink die nog te ontginnen zijn – 1.900 miljoen ton - de consumptie van zink op wereldvlak (alle toepassingen samen) en de hoeveelheid gerecycleerd materiaal binnen deze geconsumeerde hoeveelheid (tussen 30 en 40%), zullen de menselijke behoeften nog voldaan kunnen worden voor meer dan een eeuw.

Is gewalst zink recycleerbaar?

Ja, zink is 100% recycleerbaar. In de praktijk wordt het in West- Europa voor meer dan 98% gerecycleerd. Het oude gewalste gerecupereerde zink wordt gebruikt door secundaire raffinaderijen en messing- en zinkoxideproducenten, maar wordt niet opnieuw gebruikt niet voor de productie van nieuw gewalst zink.

Is de productie van VMZINC vervuilend?

De productiefabrieken van VMZINC zijn locaties waar een zeer veeleisende en ambitieuze milieupolitiek gevoerd wordt, die het respect voor de onmiddellijke omgeving garanderen. Deze politiek vertaalt zich in het beheer van alle aspecten met betrekking tot het milieu op basis van de ISO14001 normen.

De efficiëntie van de fabrieken heeft geleid tot de ISO14001 certificering van alle Umicore VMZINC productiesites (Auby, Viviez en Bray-et-Lû). Daarenboven heeft de Umicore groep saneringswerkzaamheden opgestart rond de historisch vervuilde site van Viviez (5 jaar, 30 miljoen euro, 1 miljoen m³ grond die verwijderd werd, gesaneerd en opnieuw gemodelleerd).

Wat is duurzame ontwikkeling?

Het concept van duurzame ontwikkeling maakte opgang in de jaren zeventig. De publieke opinie werd zich bewust van het nauwe verband tussen milieubescherming en de ecologische, economische en maatschappelijke verschillen tussen landen en generaties.


Duurzame ontwikkeling is een vorm van ontwikkeling die zoals gedefinieerd in het Brundland-rapport, VN, 1987 "tegemoet komt aan de behoeften van deze generatie, zonder afbreuk te doen aan het vermogen van toekomstige generaties om aan hun eigen behoeften te voldoen.

Het is een vorm van ontwikkeling die het milieu ontziet en rekening houdt met het economische, technologische en menselijke evenwicht op wereldschaal.

Waarom helpt gewalst zink bij het halen van de doelstellingen betreffende duurzame bouwen?

Zink is een troef op vlak van duurzaam bouwen omdat bepaalde eigenschappen bijdragen aan de bescherming van natuurlijke rijkdommen, de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en de beperking van de kosten voor het afvalbeheer en het onderhoud van gebouwen.


Die eigenschappen zijn:


• Een laag energieverbruik voor de productie van gewalst zink,
• Een hoge recuperatie- en recyclagegraad (98 %);
• Een zeer lange levensduur.

Wat zijn de voornaamste milieurichtlijnen voor de bouwsector wereldwijd?

In een aantal landen hebben de professionelen van de bouwwereld een reeks richtlijnen ontwikkeld in verband met duurzaam bouwen, met de bedoeling om architecten en installateurs te helpen om gebouwen te construeren die het externe milieu respecteren en die tegelijkertijd een gezond en comfortabel interieur verzekeren voor de gebruikers.
Sommige van deze richtlijnen kunnen leiden tot certificaten.


Wij citeren hier enkele voorbeelden van dergelijke richtlijnen met betrekking tot duurzaam bouwen:


• HQE in Frankrijk
• LEED in de Verenigde Staten
• GREEN STAR in Australië
• BREEAM in het Verenigd Koninkrijk
• DEUTCHES GUTESIEGEL NACHHALTIGES BAUEN in Duitsland.

 

Deze richtlijnen hebben tot doel de milieuprestaties van gebouwen te optimaliseren.